Leeuwenstrijd bij de leesclubs

Deze week bespreekt de leesclub van Boekhandel Stevens in Hoofddorp Leeuwenstrijd. Ik hoop dat ik, in navolging van de Groeten van Max-accomodatietest, een fijn oordeel krijg en nog door vele Hoofddorpers wordt gelezen. Ook wordt het boek deze week nog even genoemd bij Miekes Leesclub van presentatrice Mieke van der Weij in de NRCV-gids.

U weet overigens dat ik tot 1 september 2014 voor Leeuwenstrijd uw leesclub bijwoon? Alleen als alle dames (het zijn veelal dames, maar voor heren geldt deze regeling ook) het boek nieuw aanschaffen en de groep bestaat uit zes of meer personen. Informeert u alvast even bij de auteur zelve! 

Comments

Comments are closed.

Go to top